Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարություն

ՀՀ ԱՆ վեբ-կայքը բավականին մատչելի է: Կայքի վերնամասում պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և եռագույնը, որի կողքին գրված է Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարություն:

Այստեղ տեղադրված է նամակ նախարարին բաժինը, որի վրա քլիք անելով մենք կարող ենք գրել նամակ ԱՆ-ն նախարարին և հետևել մեր նամակի ընթացքին:

Ձախ կողմում կարելի է տեսնել կայքի վերջին հայտարարությունները, որոնք 2014 թ. հունվարի 6-ի տվյալներով թարմացվել են 2013թ.-ի դեկտեմբերի 28-ին:

Կայքը բաղկացած է 5 բաժիններից, որոնք իրենց հերթին ունեն ենթաբաժիններ.

1.Նախարարություն. Իր մեջ ներառում է հետևյալ ենթաբաժինները` նախարարության կառուցվածքը, կանոնադրություն, խորհրդատվական մարմիններ, նախարարության գերակա և ազգային ծրագրեր, բյուջե և վիճակագրություն, կադրային ապահովում, կառուցվածքի գրաֆիկական պատկեր, նախարարությունում անցկացված ստուգումների արդյունքները, հեռախոսագիրք, գնումներ, կանխատեսումներ բաժինները:

Այստեղից կարելի է տեղեկատվություն ստանալ նախարարության անձնակազմի մասին, թե ինչ պաշտոն են զբաղեցնում տվյալ անձիք, աշխատանքայնի գործունեությունը, կրթությունը և այլն: Կարելի է ծանոթանալ նախարարության կանոնադրությանը, որը վավերացվել է 2002 թվականի դեկտեմբերի 16-ին: Ընթերցողը կարող է ծանոթանակ նախարարության իրավական և դատական փարեփոխումներին, ինչպես նաև նախարարությունում անցկացված ստուգումների արդյունքներին,ներկայացված հաշվետվություններին, ինչպես նաև, թե որքան է կազմում նախարարության բյուջեն:

2. Գործառույթներ. Ներառում է հետևյալ ենթաբաժինները` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում, իրավաբանական անձանց գրանցում և որպես ԱՁ հաշվառում,փաստաթղթերի միջազգային վավերացում (Ապոստիլ), դատական ակտերի հարկադիր կատարում, պատիժների և հարկադրանքի միջոցների կիրառում, որակավորման ստուգում, նոտարիատ,անվճար իրավաբանական օգնություն,տուրքեր և վճարներ, դիմումների առցանց պատրաստում: Գործառույթներ բաժինը ներառում է տարբեր փաստաթղթերի մասին օրենքով սահմանված տեղեկատվություն, թե որ մարմինն է կատարում ապոստիլով վավերացում, ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր, որքան է կազմում գործարքների պետական տուրքը:

3. Գրադարան. Այս բաժինը իր մեջ ներառում է ՀՀ Սահմանադրություն, միջազգային իրավական ակտեր, օրենսդրություն՝ ըստ գործունեության ոլորտների, նախարարի հրամաններ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պաշտոնական պարզաբանումներ, իրավական ակտերի նախագծեր, ՀՀ ԱՆ մասնակցությամբ դատական գործեր, հաշվետվություններ, զեկույցներ, հուշագրեր և համաձայնագրեր,  ARLIS.AM Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ ենթաբաժինները:

Այս բաժնում տեղադրված է ՀՀ Սահմանադրության էլեկտրոնային տարբերակը: Այստեղ նաև ներկայացված են հաշվետվություններ, նախարարի զեկույցները, համագործակցությունների համաձայնագրերը: Հաշվետվությունների բաժնում ներկայացված են Արդարադատության նախարարության 2006 թվականից բելոր հաշվետվությունները:

4Տեղեկատվական կենտրոն. Այս բաժնում ներառված ենթաբաժիններն են`  հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, ԶԼՄ-ները մեր մասին, տեսա-ձայնադարան,  «Արդարադատություն» պարբերական:

Այստեղ կարելի է ծանոթանալ, թե ինչ են խոսում ԶԼՄ-ները Արդարադատության նախարարության մասին: Ներկայացված են նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկումների տեսագրությունները: Այստեղ կարելի է նաև տարբեր իրավական տեղեկատվություններ ստանալ:

5.Ընդունելություն. Բաժինը իր մեջ ներառում է փաստաթղթաշրջանառության ռեգիստր, տեղեկատվություն տրամադրելու կարգ, ՀՀ ԱՆ որոշումներն ու գործողությունները բողոքարկելու կարգ, ընդունելության կարգ, ընդունելության արդյունքներ, հարց ու պատասխան, առցանց դիմել նախարարին, հետևեք Ձեր դիմումի ընթացքին ենթաբաժինները:

Սա վերջին բաժինն է որտեղ տեղ են գտել քաղաքացիների դիմումները, բողոքները և առաջարկությունները: Այս բաժինը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին իրազեկ լինել որոշումների և բողոքարկելու կարգին: Քաղաքացին կարող է նաև առցանց դիմել նախարարին և ներկայացնել իր առաջարկները: Սա իհարկե յուրաքանչյուր քաղաքացու համար շատ կարևոր է և այս կայքը ընձեռնում է այս հնարավորությունը:

Կայքի որոնողական համակարգը բավականին լավ է աշխատում և հեշտությամբ կարելի է գտնել փնտրվող նյութը: Սակայն միակ խնդիրն այն է, որ միայն հայերեն լեզվով կարելի է փնտրել, որևէ նյութ, քանի-որ կայքը այլ լեզուներով թարգմանված չէ: Կայքի ստորին մասում կարելի է գտնել Արդարադատության նախարարության հեռախոսահամարը, ֆաքսը, գործող հասցեն և էլեկտրոնային հասցեն:

ՀՀ ԱՆ կայքը յուրաքանչյուրին հասանելի է և փոխանցում է միայն Արդարադատության նախարարության ներսում կատարվող իրադարձությունների տեղեկատվությունը:

http://www.moj.am/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: